על האגף

יחידת הביטחון, החירום והבטיחות עוסקת בארגון, תיאום, בקרה ופיקוח על כלל פעילות גורמי הביטחון השונים בתחומי המועצה. היחידה אחראית לתיאום בין צה"ל, משטרת ישראל, משטרת התנועה ומג"ב לבין הנהלת המועצה וגופיה השונים, ועדי היישובים, רכזי הביטחון השוטף והתושבים. 
היחידה אחראית על הנושאים המקצועיים בתחומים ביטחון, חירום ומוכנות לחירום במועצה, במוסדות החינוך וביישובים במסגרת צח"י (צוות חירום יישובי), ועל פעילות הביטחון ביישובי המועצה. 
בנוסף, היחידה אמונה על יידוע שוטף של תקנות, נהלים והתראות לגורמים השונים הפועלים בתחומי המועצה, וכן מעניקה סיוע באירועים ביטחוניים. 

תחומי הפעילות של האגף

 • אבטחה במוסדות החינוך באמצעות קציני ביטחון מוסדות חינוך. 
 • טיפול במערכות השמירה ביישובים והאבטחה ביישובי קו התפר.
 • סיוע  במניעת גניבות חקלאיות.
 • תיאום ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל ומרכזי השיטור קהילתי במועצה ובכלל הישובים בעמק חפר.
 • תיאום בין פקחי המועצה לגורמי הביטחון.
 • אחריות על שיתוף פעולה עם גורמי אכיפה ממשלתיים.
 • סיוע באבטחת אירועים מועצתיים וישובים. 
 • אחזקת מחסני חרום וטיפול בציוד לשעת חירום.
 • סיוע ויעוץ מקצועי באחזקה וטיפול במקלטים ביישובים.
 • עבודה ותיאום עם גורמי צה"ל ופיקוד העורף, וביצוע מרכיבי ביטחון בסיועם ביישובי קו התפר.
 • הכנת המועצה ויישוביה לאירועי חירום, בסיוע מתנדבים.
 • תיאום עם מחלקת הרווחה ואחריות בכל מערך משק לשעת חירום (מל"ח).
 • פינוי סעד חללים (פס"ח) והכנת מתקני שהייה וקליטת מפונים.
 • טיפול ותיאום מול איגוד ערים לכיבוי אש נתניה.
 • כתיבת הנהלים בתחום הביטחון והאבטחה ביישובים ובמועצה. 
 • אחריות על מערכות הקשר ברחבי יישובי המועצה, בתי הספר והגנים.