המחלקה אחראית למתן שירותי הסעות לכלל תלמידות ותלמידי המועצה מגן חובה ועד י"ב – חינוך רגיל וחינוך מיוחד, תוך הקפדה על בטיחות ושירות איכותי לתושבים.

תפקידי המחלקה

  • תכנון הסעות שנתי בהלימה למיפוי משרד החינוך וצרכי בתי הספר
  • פרסום מכרזים וביצועם - חינוך רגיל, חינוך מיוחד, רווחה
  • תפעול ואחזקת אוטובוסים צהובים
  • בקרה ופיקוח על קבלני ההסעות הקשורים בהסכמים עם המועצה
  • דיווחים איכותיים למשרד החינוך למיקסום הכנסות
  • בטיחות בהסעות הכוללת בקרות והשתלמויות ייעודיות על פי כללי הרגולציה
  • מכרזים ופיקוח רכבי ליסינג מועצה
שעות קבלה: משעה 07:00 ועד 16:00

תחבורה

מתיה סער
מנהלת מחלקת תחבורה
מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, 4287500

שמעון בוסקילה
קצין בטיחות בתעבורה

איתן גמליאל
סדרן הסעות חינוך רגיל

אילנית ערגי
אחראית חינוך מיוחד, דיווחי קבלנים ותשלומים לקבלנים

עדי זהבי
מזכירות כללית, דיווחי עבודה נהגי מועצה, חשבוניות מוסכים, ביטוחים, ליסינג

אריה אורן
נהג מועצה

אושרי גדעון
נהג מועצה

רובל נתן
נהג מועצה

גולן עזרא
נהג מועצה

חולו יוסי
נהג מועצה

חן משה
נהג מועצה

חסיד שרון
נהג מועצה

ירימי יוחאי
נהג מועצה

ירימי יאיר
נהג מועצה

מליחי יאיר
נהג מועצה

פסנד מוטי
נהג מועצה

אשכנזי עמנואל
נהג מועצה

מלאכי ישראל
נהג מועצה

רייס שלמה
נהג מועצה

שמואילוב רוסלן
נהג מועצה

בירסאו יוסי
נהג מועצה

מוצפי דוד
נהג מועצה

מיכאל לוזובסקי
נהג מועצה