לוגו צה'ל

בהמשך לתעודת ההוקרה שקיבל ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, מידי ראש אגף כוח אדם בצה"ל, אלוף חגי טופולנסקי - על היות המועצה במקום הרביעי בגיוס נשים ובמקום השישי בגיוס גברים בקרב המועצות המקומיות והאזוריות בארץ - נמסרו בימים אלה נתוני הגיוס המפורטים של נוער עמק חפר.
הנתונים נמסרו בישיבת עבודה שהתקיימה במועצה עם מנהל מינהל חברה ונוער במחוז המרכז במשרד החינוך, רפי דהן ואחרים. הם מתייחסים למיצוי הפוטנציאל במועצה למערכים השונים בצה"ל בדגש על גיוס משמעותי.


בהתייחס לבנות עולה כי אחוז הגיוס עמד על 87.6% שהוא גבוה מהממוצע הארצי העומד על 58.8%, באשר לגיוס משמעותי, בנות עמק חפר עומדות על 93.3% ונתוני גיוס ליתר איכות, בתפקידים הדורשים קורס מקדים – 84.4%, שניהם מעל לממוצע הארצי. שיעור הקצינות מקרב המתגייסות עמד על 12.6%.

 
באשר לבנים עולה כי אחוז הגיוס עמד על 91.5% שהוא גבוה מהממוצע הארצי העומד על 74.6%, אחוז המיצוי לגיוס משמעותי – 91.2% וגיוס ללחימה ביחידות שדה עמד על 76.8%, גם כאן שניהם באופן מובהק מעל לממוצע הארצי. שיעור הקצינים מקרב המתגייסים עמד על 8.4%.
 
ראש המועצה, רני אידן: "נתונים אלה הם למעשה תעודת הערכה למערכת החינוך המצוינת של המועצה, לתנועות הנוער המחנכות לערכים ולאהבת האדם והארץ, להורים שהם השותפים הראשונים והאמיתיים לכל הנעשה וכמובן לבנות ולבנים שלנו שעליהם גאוותנו".