"הסכום שמעבירה המדינה לתחזוקת כל חופי רחצה המוכרזים במדינה הוא בדיחה" - דברים אלה אמר ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ דוד אמסלם בדיון בוועדה בנושא חופי הרחצה בישראל. זאת בתגובה לנתון שנמסר למשתתפים בדיון, לפיו משרד הפנים יגדיל את התקציב מ 7 מיליון ₪ ל-17 מיליון ₪.

הדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה
        הדיון בוועדת הפנים והסביבה

אידן אמר בדיון כי למועצה רצועת חוף של כתשעה ק"מ ובה שלושה חופים מוכרזים וכי חובת הטיפול בחופים מוטלת על המועצה למרות שהחופים משמשים את כלל תושבי מדינת ישראל, ומדובר בעול תקציבי שנופל בסוף על הקופה הציבורית של המועצה. לכן, הציע כי המדינה תתקצב כל מועצה אזורית לפי מספר סוכות המציל המופעלות על ידה.

עוד שיבח אידן את ח"כ אמסלם על שהגיע לעמק חפר וראה במו עיניו מה קורה בחופי הרחצה ובמגרשי החניה של החוף החינמי, והודה ליו"ר הוועדה על ההשקעה, העקביות והרצינות בטיפול בנושא.  

גולשים בחוף בית ינאי
       
יו"ר הוועדה, ח"כ דוד אמסלם, הסכים לדברי אידן, ציין שבסכום זה אין תיקצוב לפיתוח חופי רחצה חדשים והדגיש את חשיבות הסיוע למועצות האזוריות במימון אחזקת חופי הרחצה. עוד אמר שבכוונתו לקיים פגישה עם נציגי משרד הפנים והאוצר על מנת לבחון כיצד להעלות את התקציב.

בדיון השתתפו אורנה הוזמן בכור, מנכ״לית משרד הפנים, מרדכי כהן, מנהל המינהל לשלטון מקומי, נציגי האוצר ונציגי משרד הפנים לניהול החופים.