Panel XML

"אפיקי עמק חפר" הינה אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ, שהוקמה בשנת 1984 וחברים בה 27 קיבוצים ומושבים.
 
האגודה הוקמה בשל שני צרכים עיקריים: האחד, הצורך להבטיח את המשך קיומו של המשאב המרכזי בחקלאות באזורינו – המים. השני, הצורך לפתור את בעיית האקולוגיה שהופרה בשל זרימת שפכים אל נחל אלכסנדר. הפתרון הינו שימוש במי קולחין והתאמתם לדרישות חקלאיות.
 
מדיניות אספקת מי הקולחין של האגודה היא לספק לחקלאים בכל עמק חפר מים אלטרנטיביים למים שפירים, שיתאימו לכלל הגידולים ובמחירים משתלמים כלכלית. 
 

מבנה אגף ובעלי תפקידים

מנכ"ל אפיקי חפר: צביקה גרבר

מייל:

פקס:
09-8946980

טלפון:
09-8946983

כתובת:
ד.נ. חפר אחיטוב 38855

אנשי צוות 

מנכ"ל: צביקה גרבר נייד: 5557166 – 052
חשבת: ענת כץ

מנהלת לשכה: איריס אזולאי

אחראי תפעול מערכות: דימיטרי ליבשיץ