מקום שנותן מקום


  Panel XML

  אגרת שמירה


  אגרת השמירה מוטלת מתוקף חוק עזר לעמק חפר (שירותי שמירה), התשע"ז 2017.
  החל מיום 1.1.17 מבוצע חיוב היטל השמירה לפי שטח הנכס, במכפלת תעריף קבוע למ"ר שנקבע ביחס לכל יישוב. 
  ההחלטה אם להפעיל שירותי שמירה בתשלום הנה של הוועד המקומי, לפי צורכי היישוב - ובכפוף לאישור המועצה. 
  ועד מקומי הפועל ביישוב שבו מתקיימים שירותי שמירה, או ועד המבקש להפעיל שירותי שמירה, יפעל בעניין זה לפי הוראות חוק העזר החדש.
  תושבים מעל גיל 70 זכאים להנחה בשיעור של 50%.

  לחצו לנוסח החוק
   

  אגרת ביוב והיטל ביוב

    
  במסגרת כללי הביוב החדשים "כללי הרשויות המקומיות (ביוב) תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית – בלא תאגיד(הוראת שעה)(תיקון מס. 3), התשע"ד-2014",
  פרסמה רשות המים את תעריפי אגרת הביוב והיטל הביוב אשר יחולו על המועצות האזוריות, לרבות מועצה אזורית עמק חפר (וזאת החל מחודש יולי 2014).

  לכללים ותעריפים, לחצו כאן
   
   
  אגרת מים
   
  תעריפי מים מתפרסמים ע"י רשות המים. 
  ניתן לעיין בתעריפי המים באתר רשות המים
  תעריפי מים הרלוונטיים הינם תעריפי מים לספקים מקומיים (ללא תאגיד). 
  המועצה מספקת מים בישובים בת חפר, שושנת העמקים וצוקי ים בלבד.