תוכנית החומש: קידום ופיתוח כלכלי


צילום: גיא שמואלי


בימים אלה מתגבשת תוכנית החומש לעמק חפר לשנים 2024-2028, אשר תגדיר יעדים אופרטיביים ליישום בשנים הקרובות, במטרה להמשיך ולהעצים את התפתחות ושגשוג המועצה ויישוביה, תוך קידום ושיפור השירותים הניתנים לתושבות ותושבי העמק. לאחר שהתקיימו שולחנות עגולים ביחד עם הנהגת המועצה, מנהלות ומנהלים, נציגות ונציגי יישובים, בעוד מספר שבועות נערוך שיתוף ציבור. בינתיים, נציג בפניכם את עיקרי הנושאים בתחומים השונים.
בעמוד זה נתייחס ל:

קידום ופיתוח כלכלי- תעסוקה, הגדלת הכנסות, חדשנות ויזמות

המועצה תמשיך לפעול לקידום ופיתוח כלכלי למען שיפור השירותים לציבור בכל התחומים. זאת באמצעות:

  • מיצוי והגדלת שטחי תעסוקה.
  • קידום מתחמי תיירות.
  • שדרוג ופיתוח פארק התעשיות עמק חפר.
  • פרויקטים של התייעלות אנרגטית.
  • הקמת מתקנים פוטו-וולטאים לרבות קירוי מגרשי ספורט.
  • קידום שיתופי פעולה עם השוק הפרטי.
  • חיזוק וקידום עסקים מקומיים.
  • גיוון התעסוקה במרחב המועצה.
  • פיתוח מיזמים חדשניים ויצירתיים.
  • קידום כלכלה מעגלית, הובלה ותכנון אסטרטגי.