תוכנית החומש: יישובים וקהילה


בימים אלה מתגבשת תוכנית החומש לעמק חפר לשנים 2024-2028, אשר תגדיר יעדים אופרטיביים ליישום בשנים הקרובות, במטרה להמשיך ולהעצים את התפתחות ושגשוג המועצה ויישוביה, תוך קידום ושיפור השירותים הניתנים לתושבות ותושבי העמק. לאחר שהתקיימו שולחנות עגולים ביחד עם הנהגת המועצה, מנהלות ומנהלים, נציגות ונציגי יישובים, בעוד מספר שבועות נערוך שיתוף ציבור. בינתיים, נציג בפניכם את עיקרי הנושאים.

להלן הנושאים המרכזיים בתחום יישובים וקהילה

  • בינוי והרחבת המענים בתחום החברה, חינוך בלתי פורמאלי, תרבות וקהילה.
  • ליווי יישובים בהקמה ותפעול של מסגרות חינוך חברתית קהילתי.
  • הוספת מענים בתחומי אוכלוסיית הוותיקים במועצה, בין היתר על ידי פתיחת הבית לתושב הוותיק.
  • העמקת התכנים לחינוך לסובלנות וקבלת האחר ושוויון מגדרי.
  • חיזוק הקשר הבין דורי והעמקת החיבור למורשת המקומית, לזהות ולערכי קהילה – במגוון אירועים ופעילויות.
  • המשך חיזוק הנהגות הישובים בליווי מקצועי צמוד והכשרות.
  • הנגשת תרבות מגוונת ואיכותית לכלל הגילאים והאוכלוסיות.