תוכנית החומש: ספורט


עמק חפר הוא עמק שם ספורט! מועצת עמק חפר היא מהרשויות המובילות בתחום הספורט. מספר הספורטאים הפעילים הרשומים בעמק הוא מהגבוהים בישראל! העמותה לקידום הספורט מעניקה שירותי ספורט איכותיים - הן ברמה ההישגית-תחרותית והן בספורט העממי: חוגים, ליגות אזוריות ואירוח אירועי ספורט מקומיים וארציים.

התחומים המרכזיים שייפותחו במסגרת תוכנית החומש

  • תכנון ובינוי מתקני ספורט חדשים לענפי הספורט השונים ושדרוג המתקנים קיימים, יצירת "מתחמי ספורט" מרכזיים.
  • חיזוק ענפי הספורט הקיימים והמצליחים במועצה.
  • התאמת ענפי ספורט מרכזיים לאוכלוסיות וגילאים שונים.
  • פתרונות תחבורה להגעה לחוגי ספורט: הבאת הספורט אל הספורטאים, התאמת התחבורה אל מתקני הספורט. פיתוח שבילי האופניים, הריצה וההליכה וחיבורם לכל ייישובי העמק עם שביל מרכזי הכולל מתקני שתייה.
  • הרחבה והעצמה של העיסוק בספורט כגורם מלכד ומאחד – בפעילויות משותפות ביישובים וברמה המועצתית (מירוץ, משט, משחה, צעדה ועוד).
  • חיזוק תכלול כל נושא הספורט ברשות תחת העמותה העירונית לספורט באופן היעיל ביותר.