תוכנית החומש: האי הירוק של המרכז


בימים אלה מתגבשת תוכנית החומש לעמק חפר לשנים 2024-2028, אשר תגדיר יעדים אופרטיביים ליישום בשנים הקרובות, במטרה להמשיך ולהעצים את התפתחות ושגשוג המועצה ויישוביה, תוך קידום ושיפור השירותים הניתנים לתושבות ותושבי העמק. התוכנית מתמקדת בתחומי חינוך (פורמלי ובלתי פורמלי), תחבורה ותשתיות, פיתוח כלכלי, קהילה ויישובים, סביבה ושימור השטחים הירוקים, חקלאות וקיימות ועוד.
לאחר שהתקיימו שולחנות עגולים ביחד עם הנהגת המועצה, מנהלות ומנהלים, נציגות ונציגי יישובים, בעוד מספר שבועות נערוך שיתוף ציבור. בינתיים, נציג בפניכם את עיקרי הנושאים.
לעמוד הראשי של התוכנית לחצו כאן >>
בעמוד זה נסקור את:

האי הירוק של המרכז: איכות סביבה, קיימות וחקלאות

עמק חפר היא רשות מובילה בארץ בתחומים החקלאות, הקיימות ואיכות הסביבה, והמועצה רואה בתחומים אלה מרכזיים ביותר בפעילותה.
המטרה היא להמשיך לפתח ולהצמיח את התחומים האלה, לקבע ולחזק את מעמדנו כ"אי הירוק של המרכז".כל זאת בשיתופי פעולה נרחבים עם הקהילה וגופים ממשלתיים, איגודי ערים, פורומים ארציים ומשרדי הממשלה. 
הנושאים המרכזיים שבהם נעסוק בתוכנית החומש בתחום זה:

קיימות ואיכות סביבה

 • המשך שיקום נחל אלכסנדר – בדגש על הקמת מתקן טיהור השפכים החדש, הפעלת האגנים הירוקים והמשך ביצוע מתווה להתמודדות עם המוחל (עקר – פסולת בתי הבד מהרשות הפלסטינית) בנחל, יצירת שטח נפרד לרכבי שטח.
 • התאמות ארגוניות לחיזוק תחום הקיימות ואיכות הסביבה בתגבור כוח האדם.
 • חיזוק נושא ההכשרות הייעודיות לתחומים אלה.
 • המשך הגדלת היקפי המחזור במועצה, שהינה המובילה מבין הרשויות האזוריות בתחום.
 • הקמת מתקנים אנרגיות מתחדשות.
 • שימוש במים מושבים.
 • טיפוח גנים לאומיים ושמורות.
 • קידום אתרים ומרכזים סביבתיים.
 • צמצום פליטות.

שטחים פתוחים

 • התמודדות עם תוכניות ארציות בים, באוויר וביבשה – בשטחים הפתוחים.
 • הכרזות על גנים לאומיים/שמורות טבע ותוכניות משמרות לאתרי שימור וטבע, על מנת להגן עליהם.
 • שמירה על פרוזדורים אקולוגיים.
 • שמירה על מגוון ביולוגי בעמק.

חקלאות

 • הכנת פרוגרמות חקלאיות ליישובים.
 • קידום תעשיה חקלאית.
 • הגברת הטיפול בפשיעה חקלאית.
 • הרחבת הטיפול בפסולת חקלאית.
 • הקמת מו"פ (מרכז מחקר ופיתוח) חקלאי.
 • העמקת החינוך לחקלאות.
 • גיוון בחקלאות – בגידולים ובדרכי הגידול.
 • קידום דו-שימוש (לדוגמה: חממות סולריות) בחקלאות.

תיירות במרחב הכפרי

 • המשך פיתוח התיירות כענף חקלאי המתאים למרחב הכפרי וככלי לשיקוף חשיבות ומורשת המרחב הכפרי עבור המדינה, וכמנוף כלכלי.
 • קידום תיירות חקלאית, תיירות ירוקה, תיירות ספורט ותיירות אקולוגית.
 • מיתוג תיירותי של עמק חפר.
 • הסדרה, פיתוח וקידום תוכניות של אתרים תיירותיים במועצה.
 • קידום לינה תיירותית בעמק.
 • הרחבת פסטיבלים ואירועים.
 • חיזוק הקשר בין התיירות והקהילה המקומית.
 • המשך שילוב אתרי מורשת וארכיאולוגיה בתיירות הכפרית.
 • פיתוח אגן נחל אלכסנדר כשדרה תיירותי.