מתקדמים בתוכנית החומש למועצה

כנס בנושא תוכנית החומש של המועצה נערך ביום שישי, במטרה להמשיך ולגבש כיווני עבודה ויעדים לתוכנית – אשר תקבע את פני המועצה לשנים הקרובות.


תוכנית החומש מיועדת להגדיר יעדים אופרטיביים ליישום בשנים הקרובות, במטרה להמשיך ולהעצים את התפתחות ושגשוג המועצה ויישוביה, תוך קידום ושיפור השירותים הניתנים לתושבות ותושבי העמק. היא מהווה מכנה משותף ״עמק חפרי" של 41 היישובים, שלכל אחד מהם מרקם שונה וצרכים שונים.
התוכנית מתמקדת בתחומי חינוך (פורמלי ובלתי פורמלי), תחבורה ותשתיות, פיתוח כלכלי, קהילה ויישובים, סביבה ושימור השטחים הירוקים, חקלאות וקיימות ועוד.
לאחר שהתקיימו שולחנות עגולים ביחד עם הנהגת המועצה, מנהלות ומנהלים, נציגות ונציגי יישובים, בעוד מספר שבועות נערוך שיתוף ציבור. בינתיים, נציג בפניכם את עיקרי הנושאים.
הנושא הראשון - האי הירוק של המרכז: איכות סביבה, קיימות וחקלאות. לחצו כאן >>