רשות ניקוז ונחלים שרון מזהירה בעלי רכבי שטח וטרקטורונים מפני חציית נחלים ותעלות ניקוז בשטחים הפתוחים בעמק חפר.

ג'יפ חוצה נחל

פעולות חציה אלו כרוכות בסכנת חיים וזאת הן מניסיון העבר והן בגלל מכשולים רבים, שונים, שחלקם בלתי נראים ובלתי צפויים. יודגש כי מכוח חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות, כל פעילות בתוך הנחלים שאיננה מאושרת היא עברה פלילית שדינה שנת מאסר. אשר על כן בעלי רכבי שטח וטרקטורונים מתבקשים להימנע מלהפוך את ערוצי הנחלים ותעלות הניקוז למגרשי אימונים לרכביהם.

בברכה,
ניסים אלמון
מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים שרון