הופסקה כריתת עצי האקליפטוסים מזרחית למכמורת בעקבות דרישתו החד משמעית של ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, מרשות הטבע והגנים. 
רני אידן ונועם טור
דרישתו של אידן מגובה על יד פקיד היערות ד"ר חגי שניר, עימו שוחח אידן, שהורה על הקפאת עבודות הכריתה, זאת מאחר שהעבודות במקום לא אושרו מראש במסגרת תוכניות העבודה השנתיות שרט"ג מחויבת להגיש למשרד החקלאות.
 
קדמו למהלכים אלה מספר מפגשים וישיבות עבודה של ראש המועצה בנושא. בראשון שבהם  נפגש עם מדריך לגידול דבורים במשרד החקלאות, יוסי סלוצקי ועם הדבוראי, תושב עמק חפר, נועם טור בחורשת האקליפטוסים שרט"ג החלה לכרות, כדי לשמוע הסברים ולעמוד מקרוב על המשמעות הקשה של מהלך זה על ענף גידול הדבורים באזור.
 
למקום הגיעו גם מנהל מחוז מרכז ברט"ג, אורי נווה ומנהל הגן הלאומי נחל אלכסנדר, רועי שטראוס. אידן דרש שוב מאנשי רט"ג שלא לגעת בעצים עד לפגישה בין המועצה לרט"ג, שם ילובנו הדברים, והביע מחאתו על כי העבודות בוצעו מבלי לדון עם המועצה בנושא ומבלי ליידע אותה.
 
בהמשך התקיימו שתי פגישות עבודה בבניין המועצה בהן השתתפו אנשי המועצה, אנשי רט"ג ונציגי הדבוראים. 
סוכם כי יתאפשר לאנשי רט"ג להוציא את הגזעים והענפים הכרותים מהמקום כדי למנוע סכנת שריפות בימי שרב קשים אלה וסכנת פגיעה בתושבים המגיעים למקום כדי לעמוד מקרוב על הנזק שנגרם לחורשה.