במסגרת המאבק שמנהלת המועצה האזורית עמק חפר נגד הקמת שדה התעופה בשטחה, או בסמוך אליו, נפגשו ראש המועצה האזורית עמק חפר רני אידן וסגנו אלדד שלם עם חברת הכנסת יעל כהן פארן.

ח"כ יעל פראן וראש המועצה

חברת הכנסת יעל כהן פארן, שהובילה בעבר ומובילה גם היום בכנסת מאבקים ציבוריים בנושאי סביבה, הגיעה לפגישה כדי ללמוד את נושא הקמת שדה התעופה באזור ולהתעדכן על המאבק שהמועצה מקיימת בנושא.
ראש המועצה רני אידן הסביר לח"כ כהן פארן על החלופות השונות הקיימות במרחב וההשלכות הקשות של הקמת שדה התעופה בעמק חפר על ערכי הטבע הרבים שיינזקו קשות, ועל הפגיעה בתושבים, בהתייחס לכל תשתיות האורך של מדינת ישראל החוצות את עמק חפר.

בהמשך לפגישה קיימה ח"כ כהן פארן סיור במקומות הנבחנים על ידי גורמי התכנון ובאגמון חפר, שנחנך לא מכבר ועלול להיפגע קשות במידה ויוחלט על חלופת עמק חפר.  
ח"כ כהן פארן התרשמה ממראה עיניה, ציינה שתתמוך במועצה במאבקה ואף הדגישה כי נקבע דיון בנושא בכנסת.