פורום ראשי ישובים
רגע לפני היציאה לחג התקיים פורום ראשי ישובים חגיגי בהשתתפות למעלה מחמישים נציגי ישובים. 
הוזמנו יו"ר ועדים מקומיים, חברי ועד, יו"ר אגודות חקלאיות ונציגי מליאה וכן, מנהלי מחלקות ואגפים במועצה. 
 
לאחר דיווחי ראש המועצה והרמת כוסית לכבוד החג הפורום התנסה במתודת "קפה עולמי" המבו
ססת על גישת "תבונת ההמונים". 
בשיטה זו מתקיימות שיחות אותנטיות המאפשרות דיון וחשיבה בקבוצות, ברוח יצירתית, חדשנות חברתית ושיתוף בידע. 
 
סביב שולחנות עגולים התקיימו דיונים שונים הנוגעים כולם לשלטון הדו רובדי ואתגריו כגון: ממשקי עבודה של הוועד המקומי עם מחלקות המועצה, הניהול הדו רובדי – רעיון ומציאות, מקומן של האגודות החקלאיות בישובים כיום, שיתופי פעולה בין ישובים ועוד. 
פורום ראשי ישובים
את הדיונים הובילו בעלי תפקידים מהישובים כל אחד בנושא אחר המעסיק אותו. המשתתפים עברו בכל 20 דקות שולחן ותרמו מהידע ומהניסיון שלהם לנושא הדיון. הדיונים תועדו וצוות היחידה לפיתוח קהילתי יעבד את החומרים לכדי תובנות והמלצות להמשך.