מקום שנותן מקום

ערכי הליבה

תושבי עמק חפר אחראים לפיתוח ולקיום חיי קהילה המחויבת לאדם, לחברה, לסביבה ולדורות הבאים, תוך שמירה על צביון כפרי וחקלאי של העמק ובזיקה לעם, למדינה ולמורשת. 
  • שייכות - זיקה לעמק חפר, לעם, למדינה, למורשת ולמסורת. 

  • אחריות חברתית - קהילתיות, מעורבות חברתית, ערבות הדדית, התנדבות, שוויון הזדמנויות.
     
  • קיָימות - שמירה על ערכי הטבע והסביבה. 

  • יצרנות - בתעסוקה, בחקלאות, תרומה לבניין הארץ וכלכלתה. 

  • חינוך איכותי - מיצוי ומימוש הפוטנציאל האישי. 

  • טיפוח האדם וכבודו - כבוד האדם, מוגנות, סובלנות, צניעות, דאגה לשונה, טוהר המידות, שקיפות ודרך ארץ.

  • חדשנות ויזמות - יצירתיות, גמישות ופתיחות.

מזח בית ינאי