מועצה אזורית עמק חפר מובילה מהלך של התחדשות בחינוך היסודי

התכנית, הנערכת תוך שיתוף נרחב של הציבור, תשים דגש על למידה רב-תחומית חווייתית ושילוב בין מצוינות, ערכיות ופיתוח מיומנויות חשובות לעת הזו | היא צפויה לצאת לפועל בשנת הלימודים תשע"ח.

ראש המועצה האזורית עמק חפר רני אידן ומנהלת אגף החינוך במועצה חינה קורן מובילים בחודשים האחרונים מהלך של התחדשות בבתי הספר היסודיים בעמק חפר, הנועד להרחיב את הלמידה המשמעותית והחווייתית ובמקביל - להוביל להישגים בתחומים השונים.

התחדשות בחינוך

-----------------------------------------------------------------------------------
הציבור מוזמן להשתתף!
חפשו בפייסבוק: התחדשות בחינוך בעמק חפר או לחצו כאן 
כדי לקחת חלק בתהליך ההתחדשות בחינוך, להתעדכן ולקיים עמנו שיח פתוח ופורה

-----------------------------------------------------------------------------------

הנחת היסוד ממנה יוצא מהלך ההתחדשות היא כי המערכת כיום, ובכללה משרד החינוך, פתוחים לקבל סגנונות הוראה ולמידה מגוונים המותאמים לצורכי האוכלוסייה. מועצה אזורית עמק חפר קשובה לרצונות ולקולות המגוונים, ומעוניינת להוביל שינוי במהלך של חדשנות בתהליכי עומק ובשיפור הלמידה החווייתית.
ראש המועצה התווה מדיניות לשיתוף הציבור במהלך, ולוח זמנים לפיו התכנית תחל לפעול בכל בתי הספר היסודיים של המועצה בתחילת תשע"ח.

בראשית המהלך, בחודש נובמבר 2016, הוקם צוות היגוי בהובלת מנהלת אגף החינוך חינה קורן, ובליווי ייעוץ ארגוני של אנשי מקצוע מתחום החינוך; הצוות ניסח את העקרונות והערכים המובילים של החינוך במועצה, אשר יהוו מסגרת לתכנית ההתחדשות וילוו את הפעילות לקראת הכנת תכנית העבודה.

שיתוף הציבור נעשה על ידי קבוצות מיקוד מגוונות, שמטרתן לאסוף רעיונות ולשמוע את צורכי ורצונות התושבים. קבוצות המיקוד כללו קבוצות נפרדות של הנהגות הורים, מורים, מנהלים, ועדות חינוך ביישובים ואנשי עסקים.

רוב קבוצות המיקוד כבר התקיימו, ולאחר השלמת כולן ייאסף המידע ויהווה נדבך חשוב בבניית תכנית ההתחדשות - בהתאם לצרכים המיוחדים למועצת עמק חפר.