Panel XML

על המחלקה:

מחלקת יישובי העמק (לשעבר היחידה לפיתוח קהילתי) עוסקת במתן סיוע, יעוץ, תיאום הדרכה והכוונה לכלל הוועדים המקומיים ביישובי המועצה ולבעלי התפקידים המכהנים בהתנדבות ובשכר בישובים בדגש על תחומי הניהול, המנהל והקהילה.

מועצה אזורית מתנהלת בשיטת השלטון הדו רובדי שבמהותה חלוקה בין הנהגה מקומית (ועד מקומי) לבין הנהגה אזורית (מועצה).
מטרת המחלקה להתוות נהלי עבודה מסודרים, מובנים ויעילים בין מחלקות המועצה לוועדים המקומיים ביישובים, לסייע לתפקוד הוועדים המקומיים באופן המיטבי ביותר ולהוות גורם מקשר בהעברת מידע בין ועדי היישובים למועצה ולהפך.

שירותי המחלקה ליישובים כוללים – מלווה יישוב, הדרכות והכשרות, פרסום חומרים כתובים, כתובת לשאילתות ותיווך לגורמים הרלוונטיים, ייעוץ משפטי, ועוד.

פרטי האגף ובעלי תפקידים

איש קשר:
נחמה כהן, מנהלת המחלקה

מייל:

טלפון:
09-8973359

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, 4287500

איש קשר:
טל דר- מלוות ישובים

מייל:

טלפון:
09-8973358

איש קשר:
יפתח חן- מלווה ישובים

מייל: