ראש המועצה חותם על כתב האמנה
כתב אמנה לשותפות בין קהילת עמק חפר לקהילה השכנה מזמר נחתם באולם מירון במועצה האזורית עמק חפר. 
על כתב האמנה חתמו ראש המועצה המקומית זמר, דיאב ר'אנם, ראש המועצה האזורית עמק חפר רני אידן, מנכ"ל גבעת חביבה, יניב שגיא ומנהל המרכז היהודי ערבי לשלום, ריאד כבהא.
 
שני ראשי המועצות ציינו בדבריהם את העבר המשותף ואת שיתופי הפעולה שכבר קורים בפועל  בשטח, בתוכם נושא אזור התעשייה בזמר והביעו תקווה להרחבתו לתחומים נוספים הן במישור הקהילתי וחינוכי הן במישור המוניציפאלי כלכלי. שאר הדוברים משני הצדדים ציינו אף הם את שיתופי הפעולה שכבר קיימים בשטח ואת הנכונות להרחיבם.
 
התחלת המהלך בפסטיבל גשרים בנחל כאשר בערב שיח בנושא "קיטוב וחיבור בחברה הישראלית"  הציע ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, לראש מועצת זמר, דיאב ר'אנם לייצר ברית רשויות תאומות על בסיס אמיתי של שכנות טובה. הצעתו נענתה בחיוב ובמחיאות כפיים של הקהל, בתוכם קבוצה נכבדה של תושבי זמר.
 
בהמשך התחברו שתי הרשויות עם גבעת חביבה שיזמה פרויקט של שיתופי פעולה בין רשויות שכנות. הפרויקט החל בין פרדס חנה לכפר קרע ומורחב כעת לעוד 4 שותפויות נוספות ובתוכן עמק חפר וזמר.  לדברי סגן ראש המועצה האזורית עמק חפר, אלדד שלם, שמרכז את הפעילות מול גבעת חביבה, הגבעה מספקת ליווי מקצועי ואקדמי לפרויקט ומגייסת עבורו משאבים ממשרדי ממשלה וגורמים נוספים.
לתכנית ימונה בקרוב צוות היגוי של ראשי אגפים, נציגי ציבור ונציגים מהמגזר העסקי משתי הרשויות.  
 
מועצה מקומית זמר שוכנת במזרח עמק חפר, מונה את ארבעת היישובים ימה, ביר א – סיכה, מרג'ה ואיבתאן, שהיו חלק ממועצה אזורית עמק חפר ואוחדו לרשות מקומית בשנת 1988. 
 
שותפות בין קהילות
אנו החתומים מטה נפעל לקדם את קירוב הלבבות והשכנות הטובה בינינו.
 
אנו, מובילי המועצות של "עמק חפר" ו"זמר"  ביחד עם צוות גבעת חביבה מתחייבים להשקיע ככול הנדרש למען הצלחת השותפות בינינו והפיכתה לתוכנית ברת קיימא לשנים ולדורות.
 
אנו מצטרפים לתכנית גבעת חביבה לשותפות בין קהילות, להובלת תהליך של פיתוח שותפויות נרחבות  בחינוך, תרבות, כלכלה, קיימות סביבתית, פיתוח, עבודה קהילתית, אומנות ועוד. 
 
אנו מתחייבים להוביל מהלך רב שנתי ליצירת מארג של קרבה אנושית המבוססת על אמון והערכה הדדית, הנדרשים להצלחתה של החברה היהודית-ערבית המשותפת באזורנו. 
לעשייה משותפת רציפה ומתמשכת, במאמץ לבנות שותפות נרחבת בין קהילותינו. 
 
אנו נירתם יחד לקידום היכרות הדדית מעמיקה ואמפתית,