Panel XML

סגן ראש המועצה אלדד שלם


ממלא מקום ראש המועצה, אלדד שלם, אחראי על התחומים הבאים: 
  • היחידה לפיתוח קהילתי
  • המרכז הקהילתי
  • מרכז התיעוד
  • הספרייה האזורית
  • מחלקת הספורט
  • הוועדה החקלאית
  • איכות הסביבה ומיחזור
  • ביטחון 
בנוסף, משמש ממלא מקום ראש המועצה כיו"ר עמותת בית גינס ויו"ר עמותת הספורט. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרטי האגף ובעלי תפקידים

ממלא מקום ראש המועצה

איש קשר:
ממלא מקום ראש המועצה אלדד שלם

מייל:

פקס:
פקס: 09-8941280

טלפון:
טלפון: 09-8981602

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר

מזכירת ראש המועצה וסגנו

איש קשר:
רנית שני נבון

מייל:

פקס:
09-8941280

טלפון:
09-8981602/7

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר