Panel XML

דבר מנהל האגף

אגף התפעול מעניק שירותים לתושבי המועצה, לוועדים המקומיים ולעסקים בתחומים מוניציפליים של איכות החיים והסביבה, תברואה, וטרינריה, פיקוח ורישוי עסקים ואכיפת חוק העזר בנושא חניה.
כמו כן מפעיל האגף את מוקד המועצה (107), לקבלת דיווחים בכל תחומי החיים של התושבים, הישובים וכלל הגורמים עימם מנהלת המועצה קשרי עבודה ופעילות שוטפת.
בנוסף, האגף עוסק בנושאים הקשורים לפעילות המועצה כגון תחזוקת מבנה המועצה ופעילותו השוטפת.
 
ששי מגידו, מנהל אגף תפעול
 

המחלקות המשויכות לאגף:

פרטי האגף ובעלי תפקידים

מנהל האגף: ששי מגידו

מייל:

פקס:
09-8947587

טלפון:
09-8981524

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, 4287500