חטיבה עליונה "מעיין" 
שכבת י"ב
 
הודעות ועידכונים: