שימו לב: בתוך התקנון מופיעה הצהרת בריאות. עליכם למלא ולשלוח אותה ע"פ הפרטים המצוינים בטופס. הרשמה ללא מילוי הצהרת בריאות - לא תיקלט. 

יש להירשם לצהרון בהתאם לגן הבוקר בו ילמד ילדכם בשנת הלימודים הבאה.

לפי מספר הילדים הרשומים, ייתכן ויאוחדו ילדים מגנים סמוכים במתחם הגנים לצהרון משותף.


 יישוב  מועדונית/צהרון  תקנון הרשמה להרשמה
 אביחיל  מועדונית א'-ג' תקנון להרשמה
 אביחיל  צהרון גני כלנית/
 הדרים/אורן – אביחיל
תקנון להרשמה
 אביחיל  צהרון דולב תקנון
להרשמה
 אחיטוב  צהרון אחיטוב תקנון
להרשמה
 אלישיב  צהרון סנונית תקנון
להרשמה
 בורגתה  צהרון האירוס תקנון
להרשמה
 בורגתה  צהרון סביונים  תקנון
להרשמה
 בורגתה  צהרון דובדבן תקנון
להרשמה
 בחן צהרון דרורתקנון להרשמה 
 בחן צהרון לילך תקנון  להרשמה 
 בחן צהרון סיגלוןתקנון להרשמה 
 בית הלוי  צהרון צאלון תקנון
להרשמה
 בית יצחק  צהרון תאנה תקנון
מלא!
 בית יצחק  צהרון תלתן תקנון
מלא!
 בית יצחק  צהרון תפוז תקנון
להרשמה 
 בית יצחק  מועדונית א'-ב' תקנון
להרשמה
 בית יצחק  מועדונית ג' תקנון
מלא!
 בית ספר קדם  מועדונית קדם - א-ב תקנון
להרשמה
 בית ספר קדם  מועדונית קדם – ג' תקנון
להרשמה
 בת חפראקדמיה צעירה א'-ד תקנון להרשמה 
 בת חפר צהרון טרום טרום חובה תקנון להרשמה 
 בת חפרצהרון חרצית תקנוןלהרשמה
 גבעת חיים מאוחד  מועדונית יובלים
 א'-ב' 
תקנון להרשמה
 גבעת חיים מאוחד מועדונית יובלים ג'תקנוןלהרשמה
 גן יאשיה  צהרון תמר תקנון
להרשמה
 הדר עם  צהרון גן ירוק תקנון
להרשמה
 הדר עם  צהרון חצב תקנון
להרשמה
 הדר עם  צהרון נבטים תקנון
להרשמה
 הדר עם  צהרון עירית תקנון
להרשמה
 חגלה  צהרון שקדיה תקנון
להרשמה
 חיבת ציון  צהרון אורנים תקנון
להרשמה
 חיבת ציון  צהרון צבר תקנון
להרשמה
 יד חנה צהרון יקינטוןתקנון
להרשמה 
 יד חנה צהרון לוטוסתקנון
להרשמה 
 יד חנה צהרון צבעוניתקנוןלהרשמה 
 כפר הרא"ה  צהרון כלנית תקנון
להרשמה
 כפר הרא"ה  צהרון נרקיס תקנון
להרשמה
 כפר מונאש  צהרון יסמין תקנון
להרשמה
 כפר מונאש  צהרון לוטם תקנון
להרשמה
 עולש  צהרון אגס תקנון
להרשמה
 עולש  צהרון אלה תקנון
להרשמה
 עולש  צהרון אלון תקנון
להרשמה
 עולש  צהרון ארז תקנון
להרשמה