במסגרת התוכנית החדשה של משרד האוצר והביטוח הלאומי, "חיסכון לכל ילד", נפתח בינואר 2017 חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. העיקרון העומד בבסיס התוכנית הוא כי מדי חודש יופקדו בחיסכון על שם ילדכם 50 ₪ על ידי הביטוח הלאומי. את הסכום הזה ההורה יכול להכפיל, עד הגיעו של הילד לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. 


להלן כמה נקודות חשובות על התוכנית:

-אתם, ההורים, יכולים וצריכים לבחור בחוכמה באיזו מסגרת ינוהלו כספי החיסכון - בקופת גמל להשקעה או בבנק. הבחירה מהותית ביותר לסכום הכסף שיכול להצטבר לילדיכם ויש לבחון את כלל האופציות, המפורטות באתר הביטוח הלאומי www.hly.gov.il

ישנם ילדים הזכאים למענק רטרואקטיבי ממאי 2015. לפרטים: www.hly.gov.il 

- בהגיעו של הילד לגיל 18, יפקיד הביטוח הלאומי לחיסכון מענק בסך 500 ₪. אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שיימלא לילד 21 שנה, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500₪ לחיסכון. 

- רק הילד, בהגיעו לגיל 18, יכול למשוך את כספי החיסכון, באישור הורה. מעל גיל 21, אין צורך באישור הורה. (במקרים מיוחדים יינתן היתר מיוחד לשימוש בכספי החיסכון טרם הגעת הילד לגיל 18) 

-  דמי הניהול על החיסכון ישולמו ע"י הביטוח הלאומי עד שימלאו לילד 21. לאחר מכן ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.

למידע מפורט על קופות הגמל, על הבנקים ועל מסלולי ההשקעה, ולביצוע בחירתכם במהירות ובקלות, היכנסו לאתר "חיסכון לכל ילד": www.hly.gov.il  או התקשרו למוקד הטלפוני הארצי: *2637 | 02-5393700 

לפנייה לסיוע, מידע וליווי אישי צרו קשר עם העובדת הסוציאלית האמונה על אזורכם. 
את הטלפונים של העובדות הסוציאליות, לפי אזור, ניתן למצוא באתר המועצה


מידע זה מוגש במסגרת "הנגשת זכויות" מטעם האגף לשירותים חברתיים
המידע אינו מהווה תחליף ליעוץ כלכלי או ליעוץ מטעם הביטוח הלאומי.

מאת מאיה רשף, סטודנטית לעבודה סוציאלית 

חזיר - קופת חיסכון