מחלקות 
הנדסה והוועדה המקומית
 
כללי 

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר עוסקת בהליכי תכנון, רישוי, פיקוח ואכיפה על הבניה.   
 
הוועדה המקומית מורכבת ממס' יחידות :
רישוי 
טיפול בבקשות למתן היתרי בניה, היתר לעבודה מצומצמת, היתר לשימוש חורג והקלות, טופסי 4 (אישור חיבור לתשתיות מים, חשמל, ביוב וכו') ותעודות גמר בניה.

מידע תכנוני והשבחה
טיפול בבקשות למידע תכנוני להיתר (זכויות בניה),  מידע בדבר חבות השבחה , היטלי השבחה ואישורים להעברת זכויות בטאבו.

תכנון ובנין עיר
עוסקת בקידום תכניות בסמכות מחוזית, באישור תכניות בסמכות מקומית, באישור תשריטי אחוד ו/או חלוקה  ותוכניות לצרכי רישום, באישור תכניות בינוי ובתכניות פיתוח.

פיקוח ואכיפה
עוסקת באכיפת חוק התכנון והבניה- מניעת בניה ללא היתר, טיפול משפטי בעבירות בניה ובדיקת דיווחים, פניות ותלונות  הציבור בגין חריגות בניה.  ובמתן שירות ליחידת הרישוי-  בהליך הרישוי עד למתן היתר בניה וטפסי 4, בבקשות להעברת זכויות בטאבו ועוד.

שירותים נוספים הניתנים על ידי הוועדה :

מומלץ לבדוק במזכירות הוועדה טרם הגעה.
מידע תכנוני בע"פ
מתן מידע למחלקת רישוי עסקים, גביה
מתן מידע ליחידות המועצה (החברה הכלכלית, בינוי ציבורי, מנהלת פארק התעשייה וכו')

נשמח לעמוד לרשותכם!

שעות קבלת קהל בוועדה המקומית:
ימי שני וחמישי משעה 8:30 עד 12:30

לתשומת ליבכם,
בחודשים יולי-אוגוסט הוועדה תיפעל כרגיל.
בהעדר חופשה מרוכזת יתכן ועובד יעדר בימי קבלת קהל.
מומלץ לבדוק במזכירות הוועדה טרם הגעה


 

כתובת: מועצה אזורית עמק חפר, מיקוד 40250, ליד מדרשת רופין
טלפון: 09-8981661
פקס: 8987719 -09
נושאי רישוי: לאה דוויק 
מייל:   LeaD@hefer.org.il
מהנדס המועצה והועדה המקומית: בני ממקה
מנהלת הועדה המקומית: רוני הדר סולימן
מזכירת אגף הנדסה: רחל רג'יניאנו
מייל:rachel@hefer.org.il

 לאתר אינטרנט הנדסי של הועדה המקומית 
למידע ופרטים נוספים לחץ כאן