ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, קיבל את פרס משרד הפנים לניהול 

רני אידן מקבל פרס

כספי תקין ע"ש חיים קוברסקי ז"ל לשנים תשע"ג – תשע"ד 2013-2014 משר הפנים, גלעד ארדן, בטקס שנערך בבנייני האומה בירושלים.

הטקס התקיים במעמד מנכ"ל משרד הפנים, ד"ר שוקי אמרני, יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס ויו"ר מרכז המועצות האזוריות, שמוליק ריפמן. בסה"כ קיבלו את הפרס 86 מתוך 257 רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ.

פרס ההצטיינות, בו זוכה המועצה מדי שנה במשך שנים רבות, ניתן לה על עמידה בקריטריונים מחמירים ביניהם סדרי עבודה ומינהל תקין, יעילות בניהול המשק הכספי, העסקת עובדים, ניהול התאגידים המועצתיים, ההוצאות לשכר המוניציפאלי, אחוז גביית הארנונה ודו"ח כספי שנתי מבוקר ללא הסתייגויות.

בנוסף להתנהלות הכספית נבדקו נושאים בתחום המינהל התקין כגון התקשרויות כדין עם נותני שירותים, העדר ליקויים בתחום כוח אדם ושכר, הענקת תמיכות בהתאם לנהלים ועוד.  

ראש המועצה, רני אידן, הביע סיפוק רב מהזכייה בפרס ואמר כי אין זה מובן מאליו לזכות בהישג זה במיוחד על רקע מדיניות ממשלתית מתמשכת של קיצוצים תקציביים בכל הקשור לשירותים מוניציפאליים. אידן שיבח את עובדי המועצה ובעיקר את סגנו אלדד שלם, גזבר המועצה, מנשה דוד, מנכ"לית המועצה, רינת זונשיין וצוות המינהל הכספי על תרומתם להישג חשוב זה.