משרד הפנים הודיע בימים אלה לראש המועצה, רני אידן, כי מועצה אזורית עמק חפר הוכרזה כרשות יציבה, דבר שמאפשר לה סדרה של הקלות בירוקרטיות שמקלות על תפקודה השוטף.
 
על מנת שתוכל להיכנס לרשימת הרשויות היציבות הצטרכה המועצה לעמוד בשורה ארוכה של פרמטרים כספיים נוקשים, כגון בעלת תקציב מאוזן שוטף, עמידה בכל הפרמטרים של ניהול כספי תקין, לאחר שבדוחות הביקורת לא נמצא אף אחד משישה ליקויים עיקריים אותם קבע משרד הפנים, תוך עמידה בקריטריונים הקשורים במערך השכר והעסקת העובדים והפעלת התאגידים הרשותיים.
 
בזכות הכנסתה לרשימת הרשויות היציבות תהיה המועצה רשאית לבצע מגוון רחב של פעולות בסמכותה ועל אחריותה, פעולות שעד כה נדרשה לקבל בעבורן אישור ממשרד הפנים וכן לא תהיה מחויבת בשורה של דיווחים עליהם נדרשה לדווח עד ההכרזה.