משרד הפנים הודיע לראש המועצה, רני אידן, כי מועצה אזורית עמק חפר הוכרזה כרשות יציבה, דבר שמאפשר לה סדרה של הקלות ביורוקרטיות שמקלות על תפקודה השוטף.
 
על מנת שתוכל להיכנס לרשימת הרשויות היציבות הצטרכה המועצה לעמוד בשורה ארוכה של פרמטרים כספיים נוקשים ובהם היותה בעלת תקציב מאוזן שוטף ועמידתה בכל הפרמטרים של ניהול כספי תקין. זאת, לאחר שבדוחות הביקורת לא נמצא אף אחד משישה ליקויים עיקריים אותם קבע משרד הפנים, ותוך עמידתה של המועצה בקריטריונים הקשורים במערך השכר, העסקת העובדים והפעלת התאגידים הרשותיים.
 
בזכות הכנסתה לרשימת הרשויות היציבות תהיה המועצה רשאית לבצע מגוון רחב של פעולות בסמכותה ובאחריותה - פעולות שעד כה נדרשה לקבל בעבורן אישור ממשרד הפנים - וכן לא תהיה מחויבת בשורה של דיווחים עליהם נדרשה לדווח עד ההכרזה.