Panel XML

דבר ראש המועצה

 
ראש המועצה רני אידן

המועצה האזורית עמק חפר היא המועצה היחידה בארץ שגבולותיה פרוסים מהקו הירוק עד לחופי הים התיכון. העמק הירוק מהווה אבן שואבת לאלה המבקשים מרחב כפרי - חקלאי פתוח במרכז הארץ. במהלך השנים הפך עמק חפר מודל לחיקוי בתחומים רבים ותושביו מטפחים זהות מקומית וגאוות יחידה – יישובית, קהילתית ואזורית.
 
מיקומו הנוח של העמק מאפשר היצע של מקומות עבודה ונגישות למרכזים ארציים – כלכליים ועירוניים - אך גם מעורר בעיה: כל תשתיות המדינה, תעבורתיות ואחרות, עוברות באזור. כל אלה מחייבים את המועצה למצוא את שביל הזהב בין תנופת פיתוח מתבקשת לבין השמירה על הירוק ועל איכות חיים וסביבה.
 
שמה של מועצה אזורית עמק חפר יצא למרחוק בזכות רמת החינוך הגבוהה, שירותי הקהילה המפותחים, היותה הרשות המובילה בארץ בנושא ההפרדה במקור והמיחזור, ההיצע המרשים בתחום התרבות והספורט, הדאגה לתושב לאורך כל שדרת חייו – מגיל הגן, דרך ימי בחרותו ועד הגיעו לשיבה.    
 
הרחבות המושבים והקיבוצים והיישוב הקהילתי בת-חפר החזירו בנים לעמק והביאו תושבים חדשים מכל רחבי הארץ. גם אלה הפריחו את היישובים ויצרו חיי קהילה תוססים. כדי להמשיך לשמור על עמק חקלאי וירוק מושקעים משאבים ניכרים בתחום משק המים: במאגרי מי קולחין, במכוני טיהור, במערכות השקיה של מים מושבים והמשך שיקום נחל אלכסנדר וסביבתו ומניעת זיהומו.
 
אנו שוקדים על פיתוח שבילים להולכי רגל ורוכבי אופנים שמרשתים את עמק חפר מהקו הירוק ועד הכחול ומדרום לצפון, בכדי ליצור צירי נופש וספורט לכל המשפחה ולספורטאים. עוד אנו פועלים לפיתוח בר קיימא של חוף הים תוך שמירה על ייחודיות החופים שלנו.
 
אלו רק מקצת מהדברים. אתר האינטרנט שלנו מאפשר לך נגישות למידע רב ומגוון על אשר קורה בעמק.
 
בברכת גלישה נעימה,
 
רני אידן
 
ראש המועצה
 

מבנה אגף ובעלי תפקידים

ראש המועצה

איש קשר:
מנהלת לשכת ראש המועצה - אושרת בן חיים הינדי

מייל:

פקס:
09-8941280

טלפון:
09-8981600

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר, מיקוד 4287500