שפכים עמק חפר
בעקבות עתירת המועצה האזורית עמק חפר לבג"ץ בדרישה כי משרד האוצר יממן הקמת מתקן לטיהור שפכי הרשות הפלסטינית המזהמים את נחל אלכסנדר ומי התהום, התחייבה המדינה בפני בית המשפט העליון בהודעתה לקראת הדיון כי "יועמד פתרון מימוני אשר יאפשר את הקמת הפרויקט" וכי הפתרון המימוני יועבר בשלבים. שופטי בית המשפט העליון, השופטים הנדל, פוגלמן וסולברג דחו את בקשת המדינה לבטל את העתירה בעקבות התחייבותה והחליטו כי המועצה תעדכן את בית המשפט בעוד חצי שנה באשר להתקדמות הפרויקט.  
 
בחודש אוקטובר 2014 הגישה המועצה האזורית עמק חפר עתירה לבג"ץ כנגד משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים והרשות הממשלתית למים ולביוב בדרישה כי אלה יפעלו לממן הקמת מתקן לטיפול בשפכי הרשות הפלסטינית המזהמים מזה שנים את מימיו של נחל אלכסנדר ומי התהום. 
 
בעתירה נאמר כי מזה עשרות שנים, שפכים מזוהמים המגיעים משטחי הרשות הפלסטינית - מהערים שכם וטול כרם וסביבותיהם, זורמים דרך נחל שכם ולבסוף זורמים אל נחל אלכסנדר – תוך שהם גורמים למטרדים וסיכונים בריאותיים וסביבתיים משמעותיים. 
 
הפלסטינים אינם פועלים כלל לטיהור השפכים הזורמים משטחם, כך שהשפכים התעשייתיים (בעיקר תעשיית בתי בד) והביתיים אשר זורמים בנחל שכם הינם שפכים מזוהמים המכילים חומרים כימיים מסוכנים דוגמת זרחן וחנקן.  
 
לפני כעשור, בלית ברירה, הוקם ביוזמת המועצה האזורית עמק חפר, ובסיוע מנהלת הביוב, פתרון חירום בדמות מט"ש יד חנה אשר נתן מענה חלקי ביותר לטיפול באותם שפכים מסוכנים.  
 
החל משנת 2005, מועצת עמק חפר פנתה לגורמי הממשלה השונים, באופן חוזר ונשנה, על-מנת שאלה יתנו מענה לבעיה בריאותית, סביבתית ותברואתית המסכנת הן את תושבי עמק חפר והן פוגעת קשות באוצרות טבע דוגמת נחל אלכסנדר ומי תהום בסביבתו. 
 
בשנת 2012 משרד האוצר ניאות לתת התחייבות לסייע במימון הקמת המתקן המיוחל, אך מאחר וההתחייבות האמורה הותנתה בתנאים רבים, לא נמצא כל גורם בשוק הפרטי שיסכים ליטול על עצמו את הקמת המתקן בשיטת ה -  BOT.
 
לאור מחדל מתמשך זה של גורמי הממשלה, עתרה כאמור המועצה האזורית עמק חפר, באמצעות באי-כוחה עוה"ד שלמה ולדמן ומתן פריידין, לבית המשפט העליון על-מנת שזה יחייב את גורמי הממשלה הרלבנטיים לפעול למניעת המשך הזיהום המסוכן של נחל אלכסנדר וסביבתו. 
 
רני אידן, ראש המועצה האזורית עמק חפר:  "אני רואה חשיבות רבה להתחייבות שניתנה על ידי המדינה לבית המשפט העליון. אין ספק שללא הגשת העתירה על ידינו המדינה הייתה ממשיכה "לגרור רגליים" בנושא. לצערנו עדיין לא הציב ביהמ"ש העליון לוחות זמנים למדינה, אבל בכל זאת מדובר בצעד חשוב מאוד לקראת פתרון הבעיה."