Panel XML

מחלקת הספורט במועצה אזורית עמק חפר היא אחת מהמובילות בארץ במתן שירותי ספורט איכותיים - הן ברמה ההישגית-תחרותית והן בספורט העממי: חוגים, ליגות אזוריות ואירוח אירועי ספורט מקומיים וארציים (ניווט, מרוצי שדה).

בפעילות המחלקה משתתפים במהלך השנה כ-3,500 מתושבי עמק חפר ומחוצה לה - מהגיל הרך ועד בוגרים.

 

למחלקת הספורט יש את הידע המקצועי ומאגר מאמנים נרחב - כ-70 במספר. כולם בעלי הסמכה ויכולת להעניק שירותי ספורט ואימון ברמה גבוהה. באחריות המחלקה מתקני ספורט אזוריים ומקומיים, שמסייעים לקרב את הפעילות לבתי התושבים.

 

למחלקת הספורט נבנתה תוכנית אב יישובית לספורט, המתווה את מדיניות הספורט בעמק חפר לשנים הבאות.

פרטי האגף ובעלי תפקידים

מחלקת ספורט

מייל:

פקס:
04-6251005

טלפון:
04-6251050

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, 4287500