מליאת מועצה אזורית עמק חפר אישרה את התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2017 והוא יעמוד על 356 מיליון ₪, לעומת 348 מיליון ₪ בשנת 2016.

תקציב הפיתוח אושר אף הוא ויעמוד על 37 מיליון ש"ח נוספים מקרן הפיתוח של המועצה, המיועדים לפרויקטים בתחום החינוך, פיתוח תשתיות ומבני ציבור ביישובים, כבישים, פרויקטים בתחום התיירות, איכות סביבה ועוד.

מעיון בסעיפי התקציב עולה כי הסעיף המרכזי בתקציב הוא תקציב החינוך שעומד על 156 מיליון ₪ והוא גבוה בכ-4 מיליון ₪ מתקציב החינוך בשנת 2016.

לדברי ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, משקף התקציב את סדרי העדיפויות של המועצה, כאשר תקציב החינוך מוביל את סעיפי התקציב באופן מובהק.

בין הבשורות שהציג ראש המועצה בתקציב החדש: הקמת מחלקה חדשה, מחלקת יישובים שתסייע באופן אקטיבי ליישובים בכל אשר נדרש. עד כה סייעה ליישובים יחידה שפעלה מתוך אגף הרווחה ולאור הפעילות הרבה והצרכים שהתגלו מצידם של היישובים הוחלט על שינוי מבני ותוכני זה.

בנוסף וכתוצר מתכנית אב לחבר הוותיק שבנתה המועצה, תוקם ב-2017 מחלקה חדשה לחבר הוותיק כדי לאפשר להם קשר והכוונה. הקמת המחלקה החדשה מתאפשרת הודות להחלטת אש"ל (אגודה לפיתוח שירותים למען הזקן בישראל) והמשרד לאזרחים ותיקים לבחור בעמק חפר כאחת מ-8 רשויות בכל הארץ בהן יתבצע פיילוט להרצת הנושא, כך שבשנה הראשונה למעלה מ-80 אחוז מההוצאה לא תחול על המועצה. הכוונה היא להתמקד באוכלוסיית הוותיקים הצעירים, מעל גיל 55-57 שנפלטו מהעבודה ולא מצאו עבודה, או גילאי 65-57 שיצאו לפנסיה ולא מצאו את מקומם, זאת בנוסף לפעילות תואמת לוותיקים יותר.   

בנוסף דיווח אידן כי במטרה למנוע נשירת תלמידים המועצה תקצבה כבר בשנה"ל תשע"ז לבתי הספר העל-תיכוניים מדריך חינוכי או מדריך נוער שיהיה אחראי על הילדים שנמצאים בבית הספר אבל אינם נמצאים בכיתה. מטרתו העיקרית הינה לבצע פעולות עם הצוות המייעץ וההנהלה כדי להחזיר את התלמיד למסגרת הלימודים גם אם בצורה חלקית.