מודעת קהילה מארחת: אירוע ראש חודש תמוז

יזמות חברתית בקהילה 

מרצה: יובי תשומה כץ - מנכ״לית עמותת ״חברים בטבע״ ויזמית חברתית בקהילה האתיופית
בחלק האומנתי: קבוצת ׳תיאטרון מסך במה׳ בגן יאשיה
יום רביעי | 6.7.16 , ל׳ סיוון | 20:30 | מועדון גן יאשיה