Panel XML

ועד העובדים שם לעצמו כיעד את האחדות שלנו כארגון עובדים. 
 
אנו פועלים הן במישור החברתי והן במישור הפרטני ובשיתוף פעולה עם ההנהלה. במהלך שנה אנו מטפלים בפניות רבות של עובדים בנושאים שונים ומגוונים הקשורים בזכויות עובדים.
זכרו "כוחנו באחדותנו".
שלכם, ועד עובדים.
 

פרטי האגף ובעלי תפקידים

יו"ר הועד: ענת שבזי (עכו)

מייל:

טלפון:
0524513596 / 09-8981560

ס.יו"ר ועד : איציק עוקבי

מייל:

טלפון:
053-7765492

חברת ועד : ורדה מאור

מייל:

חברת ועד: דורית גלולה

מייל:

חברת ועד : מיכל סבח

מייל:

ועד עובדים עמק חפר

מייל:

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, מיקוד 4287500