ח"כ אלוף איל בן ראובן (המחנה הציוני) שלח שאילתה לשר האוצר משה כחלון, שר הפנים, סילבן שלום ויו"ר מטה הדיור, רו"ח אביגדור יצחקי, בה הוא מבקש מהם לשקול הגדלת מספר יחידות הדיור בישובים הכפריים ולקבוע תקרה גבוהה יותר של כ – 1000 יחידות דיור בישוב, במסגרתה יוכלו הנהלות הישובים לקבוע את גודל היישוב במדויק.
חבר הכנסת עם רני אידן
 
ח"כ בן ראובן העלה את השאילתה בצוותא עם חבריו לסיעה ח"כ דניאל עטר וח"כ איתן ברושי וזאת לאחר שביקר במועצה אזורית עמק חפר ונפגש עם ראש המועצה רני אידן, שהעלה בפניו את הנושא וביקשו לפעול בכנסת לטובת העניין. 
 
במכתבו לשרים כותב ח"כ בן ראובן:
 
"בתכנית הממתאר הארצית המשולבת לבניה, לפיתוח ולשימור – תמ"א 35 מוגדרות מספר היח"ד המקסימליות של יישובים כפריים רבים החל מ - 300 ומעלה, כשלגבי רבים מהישובים מדובר במספרים של 300-500 יח"ד.
 
בישובים רבים מדובר במגבלה שלא מאפשרת המשך גידול טבעי ביישוב, מגבילה חזרה של בנות ובני היישוב ובמקרים מסוימים גורמת למחשבה על הפרדת שכונות ביישובים קהילתיים לישובים חדשים רק כדי לאפשר הגדלת מכסת היח"ד.
 
הגדלת מספר היח"ד לישובים כפריים תאפשר חזרת בנים ובנות לישובים ותיקים, תאפשר קיום קהילות רב גילאיות מגוונות ותאפשר שמירה על רצץ בן דורי בישובים הכפריים. כן, החלטה כזו תגדיל את היצע יחידות הדיור הזמינות במדינה ותהווה נדבך נוסף בפתרון משבר הדיור במדינה.
 
ראש המועצה, רני אידן, הודה לחברי הכנסת על התגייסותם לעניין והביע תקווה כי בזכות מעורבותם יקודם הנושא.