במלאת שבע שנים להחלת תכנית האב המקיפה לפיתוח בר-קיימא ברחבי המועצה האזורית עמק חפר, ערכה מחלקת איכות סביבה וקיימות במועצה סיור מקצועי וחווייתי לפעילים ירוקים בעמק. הסיור נערך בשני מוקדים סביבתיים מרכזיים בעמק חפר: פארק הציפורים אגמון עמק חפר ותחנת הפרדת פסולת חקלאית באחיטוב.

סיור בפארק הציפורים

את הסיור הדריכו אודליה זיו, זואולוגית וצפרית, וחזי דניאל, יו"ר האגודה החקלאית באחיטוב.
בעמק חפר פועלים כ-150 מתנדבים ירוקים, המחולקים לשבע קבוצות נושא, בהתאם למיזמים הסביבתיים בעמק: חפר קבוצת חוות הנוי, נאמני נחל אלכסנדר, משמר החוף, הפרדה למיחזור, חורשות אקולוגיות, שלוליות חורף וכן ועדת איכות סביבה סטטוטורית וציבורית.

הפעילים באתר הפסולת

הפעילים הירוקים תורמים רבות לאורך השנים במגוון תחומים סביבתיים בעמק חפר, ומהווים שגרירים ירוקים הן לשמירת טבע ואיכות סביבה והן לשימור החקלאות בעמק חפר", אמרה מנהלת מחלקת איכות סביבה וקיימות במועצה, ענת בן דרור. "זו הזדמנות להודות להם על פעילותם המסורה והחשובה. בנוסף, אני מודה מאוד לאודליה זיו וחזי דניאל שנרתמו להדריך בהתנדבות את הפעילים בסיור מהנה ומעשיר זה".