מנתונים שפרסם משרד החינוך באשר לתמונה הבית ספרית בכל הרשויות במדינה עולה כי אחוז הזכאים לבגרות בקרב בוגרי י"ב הגרים בעמק חפר בשנת תשע"ה עמד על 80% - עלייה של אחוז אחד לעומת תשע"ד. עוד עולה מהנתונים כי עלה אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת בקרב הגרים בעמק חפר והוא עומד על 11.9% לעומת 7.8% בתשע"ד.

תלמידים במבחן

על פי הנתונים שפורסמו, אחוזי הזכאות לבגרות הכוללים מספר כפרי נוער שנמצאים בעמק חפר, אך לא שייכים למערכת החינוך שלה, עומד על 63%.

ראש המועצה האזורית עמק חפר רני אידן: "נתון זה מצטרף לעובדה ששלושה בתי הספר התיכוניים של המועצה נמצאים ברשימת בתי הספר הערכיים במדינה. בתי הספר שהישגיהם הינם הגבוהים ביותר בקידום התלמידים בתחום הלימודי, החברתי והערכי. מדד הערכיות כלל הצטיינות בפעולות התנדבותיות בקהילה, יחס אישי לכל תלמיד, מניעת נשירה, טוהר בחינות, זכאות לבגרות ועוד".