Panel XML

'זית' - זהות יהודית תרבותית בעמק חפר, הינו מודל ייחודי של המועצה האזורית עמק חפר, אשר מבקשת להוסיף לערכי הליבה מפגש משמעותי בין התרבות והזהות היהודית-ישראלית, ובין מעגלים רחבים ומגוונים של תושבי העמק, מתוך זיקה למקורות עתיקים וחדשים, זיקה למרחב בו אנו חיים ורצון ליצור קהילה חזקה המבוססת על דיאלוג פתוח ותרבות פעילה.
 
זית עוסק ביצירה קהילתית של הוויית חיים יהודית, הטמעת התרבות היהודית- ישראלית והפיכת השיח היהודי תרבותי לחלק מחיי היום-יום, באמצעות לימוד, הכשרה, ארגון, ביצוע ותמיכה בפעילויות יישוביות, מוסדיות ואזוריות שביסודן ערכים יהודים.
'זית' פועל במעגלי לימוד ועשייה סביב ארון הספרים היהודי-ישראלי, מעגל החיים ומעגל השנה, תוך פנייה לקהלים מגוונים בגילאים שונים: משפחות צעירות וילדים, נוער ומבוגרים, בתוך הקהילות והיישובים ובמרחב הכלל-אזורי.

מבנה אגף ובעלי תפקידים

טלפון:
09-8973330

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, 4287500

רינה ברקאי

מייל:

טלפון:
052-3344720

עדי נחשון

מייל:

טלפון:
054-9290060

טל קלאר העברי

מייל:

טלפון:
052-5308019