המועצה הדתית

איש קשר: עינת / איילת

טלפון במשרד: 09-7880053/4 

מייל: m-datitk@zahav.net.il 

 

מורשת ישראל 

איש קשר: צביקי אייגנר 

נייד: 053-5223511 

מייל: miemekhefer@gmail.com

 

זית (מרכז קהילתי - מועצה אזורית)

איש קשר: טל קלאר העברי 

נייד: 052-5308019 

מייל:talzayit@gmail.com 

 

איש קשר: רינה ברקאי

נייד: 052-3344720 

מייל: rinazayit@gmail.com

 

מחלקת הנוער (מרכז קהילתי - מועצה אזורית)

טלפון במשרד: 09-8981557

מייל: noar.hefer@gmail.com