המנהלה לשיקום נחל אלכסנדר התכנסה כדי לציין ולסכם 20 שנות פעילות בתכנון ושיקום הנחל ודנה באתגרים להמשך העבודה.

חברי מנהלת עם רני אידן

לאחר דברי ברכה של ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, סגנו אלדד שלם ומנכ"ל רשות ניקוז ונחלים שרון, ניסים אלמון, סקר אדריכל עמוס ברנדייס את פרויקט שיקום נחל אלכסנדר לאורך כ-20 שנה, התכניות והפרויקטים שבוצעו, פרויקטים בתכנון, ואתגרים להמשך העבודה.

אדר' ליאור לווינגר הציג את תכנית פארק הציפורים המתוכנן. צוין כי קיים תקציב זמין של  למעלה מ-4 מלש"ח מקרן שטחים פתוחים, קק"ל, רשות ניקוז ונחלים שרון, המועצה האזורית עמק חפר ואגודת אפיקי עמק חפר כשתחילת עבודה תהיה באביב 2015.

במהלך המפגש הוענקו תעודות הוקרה לעמוס ברנדייס ולמירב גנקין ממשרדו על פעילות משרדו של עמוס ברנדייס כמתכנן ראשי ומנהל פרויקט שיקום הנחל מאז 1994. זאת לרגל הפסקת פעילותו של אדר' ברנדייס כמנהל הפרויקט הכולל והמשך עבודתו כמנהל פרויקט פארק הציפורים. עוד ברכו המשתתפים על הפעילות ועל שיתוף הפעולה בין הגופים השונים.