"לפי דוחות של גופים העוסקים בהרס המצוקים, משנות ה – 60 ועד היום חלה 

חברי הפנל בכנס

נסיגה של כ – 25 מטרים בחופי הים.  קצב הרס זה עלול לסכן את קיומם של יישובי החוף כך שנתניה תגיע לטול כרם והמדינה לא עושה דבר". – דברים אלה אמר ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, שהיה בין המרצים בכנס "סביבה 2050", שהתקיים במלון הילטון בתל אביב, בפאנל בכותרת "מרכזיותו של השלטון המקומי בניהול הסביבה הימית".

בנוסף, קבל אידן על כך שהשלטון המרכזי מטיל על הרשויות המקומיות את כל מטלות השמירה על החופים בתחום שיפוטם, למרות שקרקעות אלה שייכות למדינה והיא זאת הנהנית מהן בכפוף לעסקאות המתבצעות בהן, מבלי שיינתן כיסוי תקציבי, ותוך הטלת מגבלות חמורות על יוזמות כלכליות שיכולות לסייע במימון תחזוקת החופים, המוכרזים ובעיקר הלא מוכרזים.

"הגדיל לעשות השלטון המרכזי ולאחרונה העלה דרישה שכל רשות מקומית השוכנת לחוף ימים תיערך על חשבונה לטיפול באסון אקולוגי ימי מחומרים שייפלטו מהים בעקבות פיתוח מאגרי הגז" אמר אידן " אנו מוכנים בחפץ לב לתרום את חלקנו בגיוס מתנדבים ובנושאים נוספים, אבל לא יעלה על הדעת שהמדינה תסיר מעליה כל אחריות בנושאים קריטיים אלה" סיכם אידן.

כנס סביבה 2050 נחשב לכנס המוביל מזה חמש שנים את השיח הציבורי והעסקי בתחום איכות הסביבה בישראל ומטרתו לשמש במה מרכזית לדיון במדיניות ובהובלת תהליכים ולאפשר שיח פורה לקידומם בקרב מקבלי החלטות, רגולטורים במגזר הציבורי, מובילי הסקטור התעשייתי- עסקי- פיננסי ונציגי ארגוני הסביבה והחברה האזרחית. 

בין הנושאים שנדונו בכנס, מגמות ברגולציה סביבתית בארץ ובעולם, תחבורה בראי המחר, שיקום קרקעות, אכיפה סביבתית ועתיד התעשייה בישראל.

בין המרצים בכנס: ד"ר מיקי הרן, הקריה האקדמית אונו, סגן השר אופיר אקוניס, האחראי על המשרד להגנת הסביבה, השופט דניאל פיש, נחמה רונן, יו"ר תאגיד אל"ה, עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין, נאור ירושלמי מנכ"ל "חיים וסביבה", אופיר פינס מאוניברסיטת תל אביב, שר הפנים לשעבר ועוד.