מועצה אזורית עמק חפר החלה בפרויקט שילוט כל תחנות ההסעה למוסדות החינוך ביישוביה. הפרויקט התחיל במושב עולש יימשך בהדרגה ובסופו ישולטו כ – 200

תחנת הסעה

 תחנות הסעה.

מטרת הפרויקט היא הגברת הבטיחות בהסעות וזאת ע"י קביעה ברורה ומוחלטת מהן הנקודות הבטיחותיות ביותר בהן יכולים הנהגים לעצור את רכבם לצורך העלאת התלמידים. כל התחנות ממוספרות, דבר שמאפשר זיהוי קל ביותר הן לילדים ולהורים והן לנהגים.

מיקום התחנות נקבע במשותף בין אנשי מחלקת התחבורה במועצה ,הממונה על הבטיחות בהסעות ויו"ר הועדים.