רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פרסמה את שלב א' של המכרז להרחבת פארק תעשיות עמק חפר על שטח של 200 דונם כולל פיתוח, זאת לאחר פעילות אינטנסיבית של ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן מול רמ"י.
כניסה לפארק תעשיות
 
14 מגרשים הראשונים בשטח כולל של 135 דונם, שיצאו למכרז הינם בשלושה יעודים שונים. משרדים ומסחר - המאפשר שטחי מסחר ותצוגה, שירותים שונים לציבור (מזון, ספורט, בנקאות, תקשורת ועוד). תעשייה - המאפשר שימושים במגוון רחב לתעשייה, צרכנות, תעשייה עתירת ידע והייטק וכן אחסנה ולוגיסטיקה. כל אלה נותנים הזדמנות ליזמים ומשקיעים ליישום יוזמות ומגוון רחב יותר של עשייה בפארק ויתנו מענה לביקוש הרב למגרשים בפארק.
כלל ההרחבה, שתעשה בחלק הדרום מערבי של הפארק, תכלול כ-500 דונם ובכך תכפיל את שטחי הפארק המבונים.  
 
במסגרת ההרחבה, יפונו אגני החמצון ושטחי ההמטרה הקיימים היום ושפכי מפעל הוד חפר יוזרמו למט"ש נתניה, דבר שישדרג משמעותית את איכות הסביבה ואיכות החיים בפארק.  במקביל כבר נבחר הקבלן שזכה במכרז לביצוע עבודות הפיתוח והוא יתחיל  בקרוב לבצע עבודות פיתוח של תשתיות המים,  ניקוז, חשמל, כבישים, מדרכות וגינון שישתלבו עם התשתיות הקיימות וייתנו מענה גם לנושא התחבורה והתנועה העתידית בפארק כולו. כל אלה בניהול החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר.
 
מנהל פארק התעשיות, לזי בן יעקב, מוסר כי העבודות להרחבת צומת הכניסה לפארק נמצאות בשלבים מתקדמים והשילוב בין הרחבת הצומת עם הקירבה לכביש 9 שנפתח לאחרונה, יקלו את החיבור לכביש 6 וישפרו משמעותית את הכניסה לפארק התעשיות והיציאה ממנו.  
 
ניתן לקבל פרטי המכרז באתר רשות מקרקעי ישראל בכתובת:  http://www.land.gov.il
 
במכרזי מקרקעין- מכרז מס': מר/2015/ 121  
 
חוברת המכרז פורסמה ב-27.7.15  באתר רשות מקרקעי ישראל.
 
מועד אחרון להגשת הצעות 19.10.15 בשעה 12:00