לאחר חצי שנה של מפגשי עבודה וסיורים הדדיים של צוותי המנהיגות של מועצה אזורית עמק חפר והמועצה המקומית השכנה זמר החליטו הרשויות לעבור משלב התכנון לשלב הביצוע וסיכמו מספר נושאים בהם יעסקו במשותף צוותים משתי הרשויות. זאת במהלך סמינר היערכות בן יום אחד שהתקיים בליווי מקצועי ואקדמי של המרכז היהודי ערבי לשלום בגבעת חביבה שמוביל את התהליך כולו.


המפגשים והסיורים ההדדיים הוקדשו להעמקת ההיכרות ולדיונים אודות תחומי הפעילות המשותפת לשתי הרשויות ומיפוי של הצרכים בכל אחת מהרשויות והבניית תחומים לשיתופי פעולה שיענו על הצרכים של שתיהן.
בין הנושאים שנבחרו לשיתוף פעולה מיידי: הקמת סניף של תנועת הנוער בני המושבים בזמר שיודרכו בתחילה ע"י מדריכים מעמק חפר, עד אשר יוכשר צוות מדריכים מקומי ושילובם בפעילויות בעמק חפר, וכן הקמתו של פארק תעשיות משותף לשתי הרשויות שיבנה על שטחים בהם גובלות זמר ועמק חפר זו בזו.

צוות ההיגוי ימשיך לעבד תכניות מפורטות לשיתופי פעולה בתחומי החינוך והקהילה, כאשר לנגד עיני הצוות עומדת המטרה של יצירת תשתית לביקורים הדדיים של תושבים משתי הרשויות. בטווח הקרוב מתוכנן ביקור של חברי צוות ההיגוי ותושבים נוספים שיחפצו בכך מעמק חפר בזמר במסגרת חג הרמאדאן. בהמשך ייבחנו לעומק גם פרויקטים בתחום הפיתוח הסביבתי ופעילות הספורט.

ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן: "תחילתו של שיתוף הפעולה היה דווקא בסכסוך קשה בין הרשויות שנפתר ע"י הידברות ביני לבין חברי ראש המועצה, דיאב ג'אנם, המשכו בערב שיח בנושא 'קיטוב וחיבור בחברה הישראלית'  במסגרת פסטיבל גשרים בנחל במהלכו הצעתי לדיאב ג'אנם לייצר ברית רשויות תאומות על בסיס אמיתי של שכנות טובה ובמקביל בקשתה של תושבת המועצה, רותי מיכאל, למסד ברית כזאת והנה אנחנו מגיעים לשלבי המימוש של כתב האמנה עליו חתמנו בתחילת הדרך".

ראש המועצה המקומית זמר, דיאב ג'אנם: "הדלתות, הידיים והלב שלנו כולם פתוחים בפניכם. המבחן הראשון היה בהסדרת סכסוך הקרקעות. אם צלחנו מכשול זה דבר לא יעצור את החיבור והקשר בין הרשויות. אני מצפה שמנהלי המחלקות משתי הרשויות יעבדו זה מול זה ויעשירו האחד את השני וכך נצא כולנו נשכרים".
סגן ראש המועצה האזורית עמק חפר, אלדד שלם, שמרכז את הפעילות מול גבעת חביבה: "מודה לכולם על האווירה המעולה ותחושת השותפות והחברות. אני מצפה שנמשיך להיפגש באותה תדירות ובהרכבים מלאים וננחה את צוותי המשנה לייצר עבודה אופרטיבית שתיבחן בתוצאות ובמדדים מוגדרים".
צוותי המנהיגות הלוקחים חלק בתהליך מורכבים ממנהלי אגפים ומחלקות ובנציגי ציבור משתי הרשויות. נשאו דברים במהלך הסמינר מנכ"ל גבעת חביבה יניב שגיא ומנהל המרכז היהודי ערבי לשלום ריאד כבהא, שיזמו פרויקט של שיתופי פעולה בין רשויות שכנות. הפרויקט החל בין פרדס חנה לכפר קרע ומורחב כעת לעוד 4 שותפויות נוספות ובתוכן עמק חפר וזמר.

מועצה מקומית זמר שוכנת במזרח עמק חפר, מונה את ארבעת היישובים ימה, ביר א-סיכה, מרג'ה ואיבתאן, שהיו חלק ממועצה אזורית עמק חפר ואוחדו לרשות מקומית בשנת 1988.