במסגרת מאמצי המועצה האזורית עמק חפר לשפר עוד ועוד את הביטחון האישי של התושבים, ובמסגרת היערכותה לחירום, רכשה המועצה  לכ-30 חברי כיתת הכוננות המועצתית, העושים תפקידם בהתנדבות, ציוד אישי רב, שיסייע לשיפור יכולותיהם להתמודד בזמן אירועי אמת.

רני אידן בחלוקת ציוד

הציוד האישי הכולל בין היתר אפוד, פנסים, אזיקים, נעליים, כובע זיהוי ועוד, ניתן לחברי כיתת הכוננות בטקס בהשתתפות ראש המועצה רני אידן, סגנו אלדד שלם, מפקד החבל רפ"ק רמי פרו, מפקד הכפרית רפ"ק מיטל קוניה, מפקד כיתת הכוננות דיויד ציגלר ומנהל הביטחון במועצה יהודה בן עזרא.

כיתת כוננות

לדברי מפקד הכיתה, דיויד ציגלר, כיתת הכוננות נמצאת מבחינה פיקודית תחת מג"ב ומבחינה מנהלתית באחריות המועצה. תפקידה הוא לתת מענה ראשוני לכל אירוע חריג הקורה בתחום המועצה, הן באירועים ביטחוניים והן באירועי קיצון אחרים. כל המתנדבים הם יוצאי יחידות קרביות, שמתאמנים מעת לעת על ידי אנשי מג"ב בלוחמה בשטח בנוי, ירי ועוד. 

בדברי ברכתו לחברי כיתת הכוננות אמר ראש המועצה, רני אידן, כי הוא מעריך את רוח ההתנדבות של חברי כיתת הכוננות, המהווים מכפיל כוח משמעותי במערך החירום המועצתי והודה להם על הפעילות הענפה במאבק בפשיעה לאורך כל השנה.