בעקבות פניית המועצה האזורית עמק חפר לחברת סופראנג'י, המבקשת להתקין קו גז טבעי לאורך מסילת הברזל, תתקיים פגישה ביום שלישי 19.7.2016 בין נציגי החברה לבין נציגי המועצה האזורית והוועדה המקומית עמק חפר ונציגי הישובים הרלוונטיים: בית יצחק, אביחיל, ביתן אהרון, בית ינאי, בית חרות, כפר ויתקין ומכמורת.

בפגישה יינתן הסבר כללי על פרויקט הגז הטבעי, יוצגו תכנית העבודה והבקשות להיתר הבנייה, יסופקו הסברים באשר לאופן הנחת תוואי צינור הגז ויינתן מענה לשאלות.  חברת סופאנג'י תיתן ארכה בת 20 ימים נוספים להגשת התנגדות לבקשה להיתר, החל ממועד הפגישה.