ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן אירח את יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ח"כ דוד אמסלם ואת יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן לפגישת עבודה שהסתיימה בסיור בחוף מכמורת.

        רני אידן, ח'כ דוד אמסלם וח'כ דוד ביטן בחוף הים

 

בין הנושאים שנדונו: העברת תקציבים למועצה לצורך פיתוח ותחזוקת חופי הרחצה, סיוע למועצה בהסדרת פעילות המפעל למיחזור גזם ועוד.

בעקבות הביקור אמר ח"כ אמסלם כי יזמן דיון בוועדת הפנים שהוא עומד בראשה כדי להכניס את התקציב שמיועד למועצות האזוריות לצורך פיתוח ותחזוקת חופים לבסיס התקציב, כך שהמועצות האזוריות לא יצטרכו "לחזר על הפתחים" כדי לקבלו. ראש המועצה הציע את עזרתו בכל מידע ונתונים הנדרשים לצורך הדיון.

לגבי מאבקה של המועצה מול המדינה לקדם בניית מתקן טיהור שפכים מודרני במקום מתקן החירום ביד חנה, המטפל בשפכים המגיעים מהרשות הפלסטינית, אותם כינה אידן "פיגוע אקולוגי", אמר ח"כ אמסלם כי אם הפתרון המסתמן כרגע לא יתקדם, הוא יזמן לוועדת הפנים והגנת הסביבה, מתוקף תפקידו, את המשרדים והגופים הרלוונטיים ויפעיל השפעתו כדי לזרז את הקמת המתקן.

באשר לבעיות הייחודיות עמן מתמודדת המועצה בהיותה הרשות היחידה בארץ שגבולותיה הם מהים ועד לקו הירוק, כך שכל תשתיות המדינה עוברות דרכה, אמר ח"כ דוד ביטן כי המדינה חייבת למצוא דרך להקל על המועצה והוא ייקח על עצמו לסייע לה במספר נושאים שהוצגו בפניו.

עוד סקר ראש המועצה בפני חברי הכנסת את התכניות להגדלת בת חפר ואת התמודדות המועצה עם המשמעויות השונות העולות כתוצאה מכך על תשתיות, תחבורה וקהילתיות.