מועצה אזורית עמק חפר בונה ומשפצת את מוסדות החינוך בתחומה לקראת שנת הלימודים תשע"ז בהשקעה של כ–11 מיליון ₪. ראש המועצה, רני אידן, סייר במוסדות החינוך כדי לעמוד מקרוב אחרי התקדמות הפרויקטים. 

ראש המועצה בוחן את השיפוצים בבית ספר

 ראש המועצה, רני אידן, בוחן את המבנה החדש שנבנה במעיין שחר

ברמות ים החלה בנייתו של אולם הספורט, שופרה ושודרגה חזות בית הספר כולל גינון שטחים ציבוריים והוספת פינות שהיה וישיבה לתלמידים ובוצע קירוי לתחנות ההסעה. 

בקריית החינוך ע"ש בן גוריון שופצו ארבע כיתות ספח שרוצפו, מוזגו והוספו להן יחידות מולטימדיה ובמבנה החטיבה העליונה נבנו תשעה תאי שירותים, מהם ארבעה לבנות, ארבעה לבנים ואחד מונגש לנכים. 

במעיין שחר הוקם מבנה חדש ובו שש כיתות לימוד ושני ממ"דים ותבוצע הצללת שני מגרשי ספורט.

בבית הספר בבית יצחק נוספה כיתת אם, שופצו שירותי מורים, בוצע איטום גגות, ושודרגו כיתות. 

בבית הספר בכפר ויתקין הוחלפו גגות ותקרות בשני מבנים.
בבית ספר יובלים נוספו שתי כיתות אם.
בבית ספר משגב מחליפים חיפוי גג במבואות המבנה הדו-קומתי.
בקדם הוסבו שני מבנים לשימוש ככיתות אם ושופרה חזות בית הספר.
בבתי הספר שדות, הרא"ל, אביחיל ויובלים יוסדרו הצללות .
ביד חנה נבנה גן ילדים חדש ובמספר גני ילדים יוסדרו תקרות אקוסטיות. 

על פי הנחיית ראש המועצה טופלו ליקויי בטיחות בעדיפות ראשונה בבתי ספר ובגני ילדים, טופלו מערכות חשמל, בוצעו בדיקות קרינת חשמל וקרינת תקשורת וסומנו כבישים ומעברי חצייה בסמוך למוסדות חינוך.

בשנת הלימודים תשע"ז ילמדו בתחומי המועצה האזורית עמק חפר 2,013 ילדים ב-77 גני ילדים, 4,442 תלמידים ילמדו ב-8 בתי ספר יסודיים ו–4515 תלמידים ילמדו ב-5 בתי ספר על-יסודיים, מתוכם שניים בחינוך המיוחד. בסה"כ כ-11 אלף תלמידים בכל מסגרות החינוך.