בימים אלו אושרה על ידי משרד הרווחה הקמת "בתים חמים" במספר יישובים בעמק חפר שמטרתם להוות מסגרת חברתית משמעותית עבור ותיקי היישוב.

ותיקים בבית חם

תוכנית "בית חם" למגזר הכפרי של המשרד לשירותים חברתיים נועדה לאפשר מסגרת חברתית יישובית חמה, במטרה לשפר את איכות חייהם של אזרחים ותיקים. המסגרת מופעלת על-ידי תושבים אשר מרכזים ומבנים בהתנדבות את הפעילות החברתית, כאשר תוכנם של המפגשים נקבע על ידי החברים המשתתפים. 

היישוב אלישיב פתח את הפעילות באירוע חגיגי שהתקיים בט"ו באב. קבוצת פעילות מקסימה ביישוב לקחה על עצמה להקים את המסגרת בשיתוף האגף לשירותים חברתיים, ולמפגש הגיעו רבים מהתושבים הוותיקים. עוד נכחו יו"ר הוועד, נציגות האגף לשירותים חברתיים, מתנדבות פעילות, וכן חברי המרכז הקהילתי והאגודה לחבר הוותיק העוסקים בפיתוח שירותים לאזרחים הוותיקים.

השילוב של ועד יישוב תומך והתארגנות פעילים היא הבסיס להצלחתה של כל תכנית חברתית, ובמפגש ניכרו חגיגיות וציפייה גדולה להמשך הפעילות השנתית.