ביישובי  המועצה האזורית עמק חפר הותקנה והופעלה מערכת ביוב מרכזית, המורכבת מבריכות בקרה, צנרת הולכה גרביטציונית, תחנות שאיבה, צנרת סניקה ומתקני טיהור.

המערכת תוכננה ונבנתה לטיפול בכל כמויות הביוב העכשוויות והעתידיות, אך אינה מיועדת ואינה ערוכה לטפל במי נגר כתוצאה מהגשמים וההצפות המתלוות אליהם. 

כאשר מי הנגר חודרים למערכת הביוב, המערכת מוצפת וגורמת להצפות של ביוב, הן בחצרות הבתים והן בשטחים הציבוריים. במקרים מסוימים הם אף גורמים להצפות בתוך הבתים, בנוסף לנזקים הנגרמים לתחנות השאיבה ומתקני הטיהור. 

 

מי הנגר חודרים למערכת דרך בריכות הביקורת הפזורות בשטח הציבורי והפרטי. 

המועצה מטפלת בבריכות בשטח הציבורי ועל התושב לטפל באלו אשר בשטחו הפרטי. 

התושבים מתבקשים לאתר את בריכות הביוב אשר בשטחם הפרטי, ולבדוק האם המכסים שלמים, מונחים במקומם וסגורים כראוי, ובמקרה שלא, יש להחליף ו/או לתקן ו/או להגביה את המכסה. כמו כן, יש לבדוק שהבריכה עצמה אינה פגועה ושאין אפשרות לחדירת מים חיצוניים לתוך הבריכה. 

כל הנדרש בשטח הפרטי הנו באחריות התושב ועל חשבונו. 

בכל מקרה בו תושב רואה בריכה או מכסה פגוע בשטח הציבורי, הוא מתבקש להודיע על כך בדחיפות למועצה, כדי שנוכל לטפל בבעיה. 

חשוב להדגיש כי מרתפים ומבנים אשר רצפתם נמוכה ממכסי בריכות הביוב בחצר, פגיעים ביותר להצפות, הן בגין מי נגר והן בגין סתימות במערכת, ועל כן יש לנתקם ממערכת הביוב הגרביטציונית ובמידת הצורך לחברם אך ורק על ידי משאבה בקו סניקה מקומי ומתקן המונע זרימה חוזרת. 

אני בטוח שעם רצון טוב ושיתוף פעולה נוכל למנוע נזקים רבים ואי נעימויות לתושבים.

בברכה,  

גיא גלמן

מנהל פרויקט הביוב