מאז ומעולם הייתה החקלאות חלק בלתי נפרד מההתיישבות 
בעמק חפר, כמקור פרנסה וכאחד מעמודי התווך של הקהילה.
 
כיום, מתגלה יותר מתמיד חשיבותה של החקלאות, לא רק 
לקהילה ולכלכלה, אלא גם לאיכות החיים ולאיכות הסביבה בעמק;
חקלאות ידידותית לסביבה תורמת לשימור השטחים הפתוחים, 
ומאפשרת לאדם לחיות בסביבה ירוקה ומטופחת.
 
מתוך השקפה זו, החליטה המועצה האזורית עמק חפר לפעול 
לשימור אופייה החקלאי, על פי עקרונות הקיימות ותוך כדי חתירה להרמוניה עם הסביבה. 
 
לשם כך יזמה המועצה את מהלך מיצוב החקלאות ותחת הסיסמא –"נוטעים את הירוק במרכז" נמשכת העשייה של הרחבת נטיעות הפרדסים והמטעים, פיתוח אתרי תיירות חקלאית, סלילת שבילי אופנים לאורך נחל אלכסנדר ובלב השטחים החקלאיים וקידום החינוך לחקלאות וסביבה.